ආලෝකෝ උදපාදි – අලුත් පොත

මෙම පොත 2015 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස දී පූජ්‍යපාද මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් භික්ෂූන් වහන්සේලා 200 නමක් විෂයයෙහි ලබුනොරුව අරණ්‍යයෙදී පැවැත්වූ දේශනා හතරක් ලිඛිත මාධ්‍යයෙන් ඔබ අතට පත් කිරීමකි. දුක් වූ ආයතන හා ස්කන්ධ (දුක) පිරිසිඳ දැකීමෙන් ම සමුදය (නිමිති, ප්‍රපංච) දුරු කළ හැකි බවත් ඊට අනුකූලව සතිපට්ටන භාවනාව නිවැරදිව වඩන අයුරුත් මෙම පොතේ විස්තරාත්මකව දක්වා ඇත.

පිටු 192 කින් යුතු මෙම පොතේ මුද්‍රණ වියදම රු. 60 කි. බෙදා දීමට පිටපත් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒ අවශ්‍ය පොත් ගණන මෙහි සඳහන් කරන්න -> https://goo.gl/7e75dA අවශ්‍ය නම් පෙබරවාරි පෝයට පෙර පිටපත් ලබාගත හැකිය.

ඔබ දන්නා හඳුනන ස්වාමීන්වහන්සේලා අතර පිටපත් බෙදා හරින්න. සංසාර දුකින් පෙළෙන ඔබේ ඥාති හිත මිතුරන් අතර උතුම් ශ්‍රී සත්ධර්මය බෙදා හරින කලන මිතුරෙකු වන්න.

cover small

ධම්මහදය විහාරයේ කුටි දායකත්වය

කුටි 10 න් කුටි 5 ක දායකත්වය දින කිහිපයක් ඇතුලත සැදැහැති පින්වතුන්, පින්වත් පිරිස් විසින් භාරගෙන ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා http://sudassana.org/donate වෙත පිවිසෙන්න.

මෙවැනි ප්‍රවෘත්ති email මගින් ලබා ගැනීමට http://sudassana.org වෙත ගොස් ඔබගේ email ලිපිනය ඇතුළත් කර subscribe වෙන්න.