2018-01-28 පේරාදෙණිය දේශනාවේ පටිගත කිරීම

2018-01-28 පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දී පැවැත්වූ දේශනාවේ පටිගත කිරීම අප වෙත ලැබී පහතින් වෙබ්අඩවියට එක් කර ඇත. මෙය අප වෙත එවූ මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත් වේ.

2018-01-28 පේරාදෙණිය දේශනාව

ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන දේශනාවක්

2017-01-28 වන ඉරු දිනයෙහි උදෑසන 08:00 සිට 10:30 තෙක් අතිගෞරවණීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේගේ වැඩම වීමෙන් සද්ධර්ම දේශනාවක් පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පිඨ ආපනශාලාවේදී පවත්වනු ලැබේ. ධර්ම චක්ෂුසය උපදවාගනු කැමති සැදැහැති සත්පුරුෂ පිංවතුන්ට බැතිසිතින් ආරාධනා…

The organizers are “Sumaga Padanama – Matale”.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න -> 0777665198 (Mr. Dayananda). 0765375753 (Mr. Gamini)

කැළණි දේශනාවේ පටිගත කිරීම සහ රාජගිරිය දේශනාවේ වීඩියෝව

දෙසැම්බර් 22 සිකුරාදා දින සවස 7 ට කැළණි රජමහා විහාරස්ථානයේ දී මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාවේ පටිගත කිරීම අප වෙත ලැබී ඇත. එය පහතින් ලබාගන්න.

2017-12-22 කැළණිය නිග්‍රෝධ කප්ප සූත්‍රය

මේ දේශනාවේ පටිගත කිරීම අප වෙත ලබාදුන් ලලිත් මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්වේ.

රාජගිරිය දේශනාවේ වීඩියෝව

2017-12-16 දින රාජගිරියේ දී පැවැත්වූ දේශනාවේ වීඩියෝව මෙතැනින් ලබාගන්න. එය ලබාදුන් චාමින්ද මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්වේ.

රාජගිරිය දේශනාවේ පටිගත කිරීම සහ කැලණිය දේශනාව

පසුගිය 16 වැනි දින රාජගිරියේදී සුදස්සන හිමියන් විසින් පැවැත්වූ දේශනාවේ පටිගත කිරීම අප වෙත ලැබී ඇත. එය පහතින් ලබාගන්න. 

2017-12-16 රාජගිරිය දේශනාව

මේ පටිගත කිරීම අපවෙත ලබාදීමට කටයුතු කල චාමින්ද මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්විය යුතුය.

කැලණිය විහාරස්ථානයේ දේශනාව

දෙසැම්බර් 22 සිකුරාදා දින සවස 7 ට කැළණි රජමහා විහාරස්ථානයේ දී මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාවක් පවත්වනු ලැබේ. සියලු දෙනා සහභාගී වෙත්වා. සෑම දෙනාටම පණිවිඩය යවන්න.

භික්ෂු දේශනා සහ උඳුවප් පෝදින දේශනා පටිගත කිරීම්

සුදස්සන හිමියන් විසින් 2017 වසරේ ඔක්තෝබර් සහ නොවැම්බර් මාසයන්හිදී ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ දී භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් මාර්ගය සහ ප්‍රතිපදාව විවරණය කරමින් පැවැත්වූ ඉතා වැදගත් දේශනා 13 ක් අප වෙත ලැබී ඇත. ඒවා පහතින් ලබාගෙන ශ්‍රවණය කරන්න.

2017-10 සිට 2017-11 දක්වා භික්ෂු දේශනා

මේ පටිගත කිරීම් සංශෝධනය කර අපවෙත ලබාදීමට කටයුතු කල චින්තක මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්විය යුතුය.

උඳුවප් පෝදින දේශනා

අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් උඳුවප් පොහෝ දින සිල් පිරිස වෙනුවෙන් කරන ලද ඉතා වැදගත් ධර්ම දේශනාවල පටිගත කිරීම් අප වෙත ලැබී ඇත. ඒවා පහතින් ලබාගන්න.

  1. 2017-12-03 උදාසන ධර්ම දේශනාව
  2. 2017-12-03 දහවල ධර්ම දේශනාව

මේ පටිගත කිරීම් අපවෙත ඉතා ඉක්මනින් ලබාදීමට විශේෂ උනන්දුවකින් කටයුතු කල හර්ෂ මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්විය යුතුය.

සුදස්සන හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාවක් 2017-12-16 (හෙට) දින සවස 3 ට කොළඹදී (රාජගිරිය ජයශේඛරාරාමය) පැවැත්වෙන බවද නැවත මතක් කරනු කැමැත්තෙමි.

“අස්සුතං සුනාථ” අලුත් පොත

පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ 2017-11-18 ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ දී පැවැත්වූ විශේෂ දේශනා දෙක අවසරය සහිතව ඇතුලත් කරලා කලණ මිතුරු මාතර මුනිදාස මහත්මා සැකසූ අලුත් ධර්ම පුස්තකය මුද්‍රණය කරන්න කටයුතු සුදානම් කරලයි තියෙන්නේ.

පිටු 92 ක් සහිත පොතකට යන මුද්‍රණ වියදම රු. 40/- ක්. පිටපත් විශාල සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය අය මුනිදාස මහතාට දැනුම් දෙන්න 0714438747 හෝ 0773295174.

පොතේ අන්තර්ජාල සංස්කරණය (PDF)

විශේෂ ධර්ම දේශනාවේ වීඩියෝ පටිගත කිරීම් සහ අලුත් පොත

අති පූජ්‍ය සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් නොවැම්බර් 18 සෙනසුරාදා උදෑසන 8.00 සිට සවස 3 දක්වා ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ දී පවත්වන ලද විශේෂ ධර්ම දේශනා දෙකේ වීඩියෝ පටිගත කිරීම් පහතින් ලබාගන්න.

මේ පටිගත කිරීම් අපවෙත ඉතා ඉක්මනින් ලබාදීමට කටයුතු කල හර්ෂ මහතාටද ඒ සඳහා දායකත්වය දැක්වූ සියලු දෙනාටද මේ ධර්ම දානමය පින අයත්විය යුතුය.


පුබ්බෙ අනනුස්සුතෙසු ධම්මෙසු අලුත් පොත

පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ 2017-08-07 නිකිණි පෝ දින බලංගොඩ දී පැවැත්වූ දේශනාව අවසරය සහිතව ඇතුලත් කරලා කලණ මිතුරු මාතර මුනිදාස මහත්මා සැකසූ අලුත් ධර්ම පුස්තකය මුද්‍රණය කරන්න කටයුතු සුදානම් කරලයි තියෙන්නේ.

පිටු 42 ක් සහිත පොතකට යන මුද්‍රණ වියදම රු. 20/- ක්. පිටපත් විශාල සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය අය මුනිදාස මහතාට දැනුම් දෙන්න 0714438747 හෝ 0773295174.

පොතේ අන්තර්ජාල සංස්කරණය (PDF)

ලබුනොරුව සහ නාඋල කඨින දේශනා වීඩියෝ පටිගත කිරීම්

ලබුනොරුව සහ නාඋල කඨින පින්කම් වලදී සිදුකරන ලද දේශනා පටිගත කරන ලද වීඩියෝ අප වෙත ලැබී youtube එකට එක් කරන ලදී. ඒවා පහතින් ලබා ගන්න. මේවා අප වෙත ලබා දීමට ඉතා උනන්දුවෙන් කටයුතු කල සත්පුරුෂ හර්ෂ මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත් වේ.


විශේෂ ධර්ම දේශනාවේ පටිගත කිරීම්

අති පූජ්‍ය සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් නොවැම්බර් 18 සෙනසුරාදා උදෑසන 8.00 සිට සවස 3 දක්වා ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ දී පවත්වන ලද විශේෂ ධර්ම දේශනා දෙකේ පටිගත කිරීම් පහතින් ලබාගන්න.

එම වැඩසටහනේදී ලබාගන්නා ලද ඡායාරුප මෙතැනින් බලන්න.

මේ ඡායාරුප සහ පටිගත කිරීම් අපවෙත ඉතා ඉක්මනින් ලබාදීමට විශේෂ උනන්දුවකින් කටයුතු කල හර්ෂ මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්විය යුතුය.

විශේෂ ධර්ම දේශනාව සහ රුක් රෝපණ වැඩසටහන

අති පූජ්‍ය සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් පවත්වන විශේෂ ධර්ම දේශනාවක් නොවැම්බර් 18 සෙනසුරාදා උදැසන 8.00 සිට සවස 3 දක්වා ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ දී පැවැත්වේ. නිවන් මග සම්බන්ධව ඇති ප්‍රශ්න ගැටළුද එදිනට සාකච්ඡා කල හැකිබව උන්වහන්සේ විසින් අපහට දන්වන්නට යෙදුනි.
තවද එදිනම ලබුනොරුව අරණ්‍ය අවට රක්ෂිත වනයේ රුක් රෝපණ වැඩසටහනක්ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. හැකි සැම දෙනාම සහභාගී වන්න