ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිට පැවැත්වූ දේශනා පටිගත කිරීම්

පළමු සතිය තුල පැවැත්වූ දේශනා සියල්ලේ පටිගත කිරීම් ලබාගන්න 2014 පිටුවෙන්. රුපය පිරිසිඳ දැකීම පිලිබඳ සිදුකල ඉතා උතුම් දේශනා කිහිපයක් 2014-04-12 සිට 17 දක්වා ඇත. මේ දේශනා youtube හරහා නරබන්නටද පුළුවනි. ඒ සඳහා පිවිසෙන්න http://goo.gl/Aekzis

දින තුනක් තිස්සේ පැවැත්වූ භාවනා වැඩසටහන තුලදී උන්වහන්සේ විසින් ලබාදුන් භාවනා උපදෙස් 2014-04-18 සිට 20 දක්වා දේශනා වල අඩංගුය.

උන්වහන්සේ විසින් පවත්වන විශේෂ දේශනයක් සජීවීව නැරබීමට පිවිසින්න http://www.youtube.com/watch?v=Tw5mH66x0X8

ඔබ සැමටම මේ දිවියේදීම අජරාමර නිවන සාක්ෂාත් වේවා.

10253789_589777047784580_6056265059114926782_n

ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිට පවත්වන ධර්ම දේශනා සජීවීව නරඹන්න

මේ දිවියේදී ම අජරාමර නිවනට මග කියන අතිපුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිට පවත්වන ධර්ම දේශනා සජීවීව නරඹන්න..
http://goo.gl/Aekzis

live in google hangout

මේ අවුරුදු නිවාඩු දිනවල කරගත හැකි උසස් ධර්ම ශ්‍රවන පින්කමකි. හැකිතාක් share කරන්න.
Google+ පිටුව https://plus.google.com/110167783649983266218/posts

සුදස්සන හිමියන් ඔස්ට්‍රලියාවේ ඇඩිලේඩ් නුවර

මේ දිනවල සුදස්සන හිමියන් ඔස්ට්‍රලියාවේ ඇඩිලේඩ් නුවර වාසය කරන බැවින් එහි වසන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට උන්වහන්සේ දේශනා වලට සහභාගී වීමේ භාග්‍යය උදා වී ඇත. එහි විස්තර පහත දක්වා ඇත.

උන්වහන්සේ එහිදී පවත්වන දේශනා පටිගත කර අප වෙත ලබාදෙන ශාන්ත සූරියබණ්ඩාර මහතාට ඒ පින මේ දිවියෙදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට හේතුවේවායි පතමු. මේ දේශනා පටිගතකිරීම් 2014 පිටුවෙන් ලබාගන්න.

He is residing at Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara, 13, Brookside Road, Athelstone, SA 5076 ( 088165 0326 – http://adelaidebuddhistvihara.org.au/) program as follows
Deshanas-
  • 13 April 2014@7.30pm
  • 14 April 2014@7.30pm
  • 15 April 2014@7.30pm
  • 16 April 2014@7.30pm
  • 17 April 2014@7.30pm
(Long week end )18 to 21  April 2014 day program from 8am to 5pm

Please note this is a tentative program as ven is seeking treatment so can change at short notice depending on that.

2014 වර්ෂයේ නව දේශනා

අතිපුජ්‍ය සුදස්සන හිමියන් විසින් 2014 වර්ෂයේදී පැවැත්වූ දේශනා 4 ක් වෙබ්අඩවියේ 2014 පිටුවට ඇතුල් කරන ලදී.

ඒවා නම්

  1. 2014-04-02 Rupaya Kohuwala
  2. 2014-03-04 Adiththa Pariyaya Sutta
  3. 2014-02-28 Discussion
  4. 2014-01-15 Poya Deshana Part3

“බුදු නෙතින් දුටු ලොව” නමැති කච්චානගොත්ත සුත්‍රය ඇසුරින් ලියන ලද පොතක්ද පොත් පිටුවට ඇතුල් කරන ලදී.

මාර්තු පෝය දින දේශනා

මෙම දේශනා 2014 දේශනා අඩංගු පිටුවට ඇතුල් කරන ලදී.

මෙම දේශනා Youtube මගින්ද සවන් දිය හැකිය.

 

පිරිසිදු නිවන් මග ලොවට විවර කරන මේ දේශනා වලට නොවැරදීම සවන් දෙන්න

සුදස්සන හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනා අඩංගු MP3 තැටිය

මෙම CD බෙදා දීමේ වැඩසටහන යටතේ CD 1700 ක් බෙදා දුන් බව සතුටින් දන්වමු. ඔබ දැනටමත් CD එකක් ලබා ගෙන ඇත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයට සවන් දෙන්න, copy කර අන් අයට බෙදා දෙන්න.

ඔබට CD එක ලබා ගැනීමට නොහැකි වුවා නම් පහත විකල්ප දෙකෙන් එකක් භාවිතා කරන්න.

1) CD එකේ පිටපතක් පහත link එකෙන් download කර burn කර ගැනීමට හැකියි
https://www.mediafire.com/folder/xcenb88qd6x2l/CD (700 MB ISO file)

2) තැපෑලෙන් ලිපියක් අප වෙත එවන්න. ඔබගේ ලිපිනය හා අවශ්‍යතාවය පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න. ඔබගේ ලිපිය ලැබෙන අවස්ථාව වන විට CD තවත් තිබේ නම් ඔබ වෙත ලබා දිය හැකිය.
නිවන් මග, 595/5 රොමියෙල් මාවත, පනාගොඩ, හෝමාගම.

cd donation

New Page (භික්ෂු දේශනා) and Books added

භික්ෂුන් වහන්සේලාට පැවැත්වූ දේශනා අඩංගු නව පිටුවක්

http://sudassana.org/bhikku-deshana

අලුත් පොත් දෙකක් ද ඇතුල් කරන ලදී

http://sudassana.org/transcripts

අන් අයගේ යහපත සඳහා share කරන්න

200 New Talks added to the Site

Since with this new addition now there are closer to 400 talks, I have created an index that is easily searchable.

The index page is here: All Talks, and the instructions to use it are here: How to use the index?

Most important of the newly added talks might be, 1) the 50 talks conducted in 2013 2) Bhikku deshana which explain the advanced concepts in detail.

මේ උත්සාහය ඔබ සැමට නිවන් අවබෝධය සඳහා උපකාරයක් ම වේවා.

New Page with Buddhist TV talks added

The new Buddhist TV page lists all talks by Mankadavala Sudassana Thero on BuddhistTV in Sri Lanka – specially the recent talks on 2013.

අලුත් බෞද්ධයා නාලිකාව වෙනුවෙන් වෙන්කළ පිටුවේ, අති පුජ්‍ය සුදස්සන හිමියන්ගේ එම නාලිකාවේ 2013 වර්ෂයේ ප්‍රචාරය කල අඩංගුය.

Talks are also available in Youtube here.

You can subscribe to our Youtube channel to stay tuned for more videos in future.