භික්ෂූන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දේශනා

2013 වසරේ භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් කළ දේශනා 34 කින් යුතු ධම්මසංගණී අභිධර්ම විවරණය පහතින් ලබා ගන්න

[ ධම්මසංගණී විවරණය ]

පංචස්කන්ධය ගැන කළ දේශනා 15 ක් මෙතැනින් ලබා ගන්න

[ පංචස්කන්ධය ]

පහත දේශනා මාලා දෙක, ධර්ම කරුණු ගැන ගැඹුරු දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුය. මේවාට සවන් දීමට ප්‍රථම සාමාන්‍ය දේශනා 10 කට වත් සවන දීම වැදගත් යනු අපගේ හැගීමයි.

දේශණා මාලා අංක 1

IDNameSize (MB)DurationListen
1412010-03-20 Bhikku Deshana 6101:10
1402010-03-20 Bhikku Deshana 5151:40
1392010-03-20 Bhikku Deshana 491:00
1382010-03-20 Bhikku Deshana 3101:10
1372010-03-20 Bhikku Deshana 2131:30
1362010-03-20 Bhikku Deshana 1141:40
1352010-02-21 Bhikku Deshana - amathara101:10
1342010-02-20 Bhikku Deshana172:00
1332010-02-14 Bhikku Deshana151:50
1322010-02-13 Bhikku Deshana182:10
1312010-02-06 Bhikku Deshana91:00
1302010-01-31 Bhikku Deshana131:30
1292010-01-30 Bhikku Deshana151:50
1282010-01-23 Bhikku Deshana151:40
1272010-01-16 Bhikku Desana202:20
1262010-01-09 Bhikku Deshana Special212:40
1252009-12-x Bhikku Deshana192:10
1242009-12-20 UpadaRupaya151:40
1232009-12-19 Rupaya101:10
1222009-12-18 Sanyojana121:30

දේශණා මාලා අංක 2

IDNameSize (MB)DurationListen
1512011-09-26 Phuhunuwa 6101:30
1502011-09-24 Phuhunuwa 581:10
1492011-09-22 Phuhunuwa 481:10
1482011-09-21 Phuhunuwa 371:00
1472011-09-20 Phuhunuwa 250:50
1462011-09-19 Phuhunuwa 161:00
1452011-09-16 B Patichcha Samuppada132:00
1442011-09-16 A Shraddhava81:10
1432011-09-15 Discussion (Anithya Sathipattana)41:00

සියලු දේශනා අඩංගු ගොනුව – භික්ෂු දේශනා