නව දේශනා, පොත සහ පිංකමේ ඡායාරුප

සුදස්සන හිමියන්ගේ 50 වන ජන්මදිනය සහ අධර්මය පරාජය කිරීමේ අරමුණු පෙරදැඩිව අනුරාධපුර රුවන්වැලිසෑය අභියස පැවැත්වූ පිංකම් මාලාව ඉතා සාර්ථකව අවසන් විය. ඒ පිංකමේ ඡයාරුප මෙතැනින් නරඹන්න.

ඒ පින්කමේදී භික්ෂූන් වහන්සේලා 2000 ක් අරභයා සුදස්සන හිමියන් විසින් පැවැත්වූ දේශනාව පහතින් ලබාගන්න

2018-05-12 රුවන්වැලිසෑය අභියස රාත්‍රී ධර්ම දේශනාව

ජාතික වෙසක් දින උත්සවය වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ පැවැත්වූ දේශනාව පහතින් ලබාගන්න

2018-04-29 වෙසක් පෝ දින දේශනාව – හේතු ඵල ධර්මය

එම දේශනාවට අදාළ වීඩියෝ පටය අප විසින් YouTube එකට එකතු කරන ලදී. එය මෙතැනින් නරඹන්න.

එම දේශනාවම යතුරු ලියනය කර මාතර මුණිදාස මහතා විසින් පොත් පිංචක් සකස් කර ඇත. මුද්‍රණ වියදම රු 17 වන එහි පිටපත් විශාල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය අය එතුමාට දැනුම් දෙන්න. 0714438747 හෝ 0773295174.

පොතේ අන්තර්ජාල සංස්කරණය (pdf) මෙතැනින් ගන්න