බක් පෝ දින දේශනාව සහ විභජ්ජවාද දේශනා මාලාව

2018-03-31 බක් පෝ දින ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ සිදුවූ ධර්මාසන පූජාව නිමිතිකොට කරන ලද දේශනාව ඒ පිංකම සංවිධානය කල හර්ෂ මහතා විසින් එවන ලදුව පහතින් වෙබ් අඩවියට ඇතුළු කරන ලදී. පිංකම සංවිධානය කල සියලු දෙනාට ධර්ම දානමය පින අයත්වේ.

2018-03-31 ධර්මාසන පූජාව – ලබුනොරුව ආරණ්‍ය

විභජ්ජවාද දේශනා මාලාව

මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ ඥාති පුත්‍ර එමෙන්ම ප්‍රධාන ගෝල නමක්ද වන කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමියන් විසින් පවත්වන විභජ්ජවාද දේශනා මාලාව සෑම බදාදා දිනකම රාත්‍රී 9 ට බෞද්ධයා නාලිකාවෙන් විකාශය වේ. ඒ දේශනා මාලාවේ පසුගිය වීඩියෝ පටිගත කිරීම් 5 ක් මේ වන විට අපගේ Youtube Channel එකට එකතු කර ඇත.