ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන දේශනාවක්

2017-01-28 වන ඉරු දිනයෙහි උදෑසන 08:00 සිට 10:30 තෙක් අතිගෞරවණීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේගේ වැඩම වීමෙන් සද්ධර්ම දේශනාවක් පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පිඨ ආපනශාලාවේදී පවත්වනු ලැබේ. ධර්ම චක්ෂුසය උපදවාගනු කැමති සැදැහැති සත්පුරුෂ පිංවතුන්ට බැතිසිතින් ආරාධනා…

The organizers are “Sumaga Padanama – Matale”.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න -> 0777665198 (Mr. Dayananda). 0765375753 (Mr. Gamini)