විශේෂ ධර්ම දේශනාවේ පටිගත කිරීම්

අති පූජ්‍ය සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් නොවැම්බර් 18 සෙනසුරාදා උදෑසන 8.00 සිට සවස 3 දක්වා ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ දී පවත්වන ලද විශේෂ ධර්ම දේශනා දෙකේ පටිගත කිරීම් පහතින් ලබාගන්න.

එම වැඩසටහනේදී ලබාගන්නා ලද ඡායාරුප මෙතැනින් බලන්න.

මේ ඡායාරුප සහ පටිගත කිරීම් අපවෙත ඉතා ඉක්මනින් ලබාදීමට විශේෂ උනන්දුවකින් කටයුතු කල හර්ෂ මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්විය යුතුය.