විශේෂ ධර්ම දේශනාව සහ රුක් රෝපණ වැඩසටහන

අති පූජ්‍ය සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් පවත්වන විශේෂ ධර්ම දේශනාවක් නොවැම්බර් 18 සෙනසුරාදා උදැසන 8.00 සිට සවස 3 දක්වා ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ දී පැවැත්වේ. නිවන් මග සම්බන්ධව ඇති ප්‍රශ්න ගැටළුද එදිනට සාකච්ඡා කල හැකිබව උන්වහන්සේ විසින් අපහට දන්වන්නට යෙදුනි.
තවද එදිනම ලබුනොරුව අරණ්‍ය අවට රක්ෂිත වනයේ රුක් රෝපණ වැඩසටහනක්ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. හැකි සැම දෙනාම සහභාගී වන්න