පටිච්චසමුප්පාදය සහ පටිච්චසමුප්පන්නය – අලුත් පොත

2017-04-10 බක් පොහෝ දින පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් පැවැත්වූ දේශනා දෙක ඇසුරෙන් මාතර මුනිදාස මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් සකසන ලද මෙම පොත දැන් ලබාගත හැකිය. පොතක මුද්‍රණ වියදම රු. 32කි. හැකිතාක් ධර්ම දානය පිණිස බෙදා දෙන්න.

පොතේ අන්තර්ජාල සංස්කරණය (pdf) මෙතැනින් ලබාගන්න.